ukrain university

دانشگاه های کشور اکراین

معرفی بهترین دانشگاه های اکراین سالی یکبار توسط دو موسسه QS و تایمز انجام می گیرد این امر می تواند کمک بزرگی به کسانیکه هدف تحصیلی در این کشور را دارند کند و در انتخاب یک مرکز اموزشی با شرایط مناسب را اسانتر کند برای تحصیل در کشور اکراین باید دو اقدام انجام گیرد پذیرش…

تحصیل در اکراین

شرایط تحصیل در اکراین

اکراین یکی از کشورهای اروپایی شرقی هست که امکان تحصیل به زبان های انگلیسی و روسی را برا ی متقاضیان فراهم می کند و افراد متقاضی با داشتن تسلط بر این دو مدرک می توانند برای مهاجرت تحصیلی به اکراین اقدام نمایند از انجا که این کشور عضو اتحادیه اروپا نمی باشد قوانین مستقلی برای…