چین

تور پکن

تور پکن۷ شب و ۸ روز هتل: Marco Polo Bejing تعداد ستاره: ۵ خدمات : BB دو تخته: ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ یک تخته: ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ هتل: Metro park Bejing تعداد ستاره: ۴ خدمات : BB دو تخته: ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ یک تخته: ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۲۲,۱۰۰,۰۰۰