روسیه

تور مسکو

تور مسکو۶ شب و ۷ روز هتل: Hilton Lenin GR Adskaya تعداد ستاره: ۵ خدمات : BB دو تخته: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ یک تخته: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۹,۹۰۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۵,۶۰۰,۰۰۰ هتل: Mandarin تعداد ستاره: ۴ خدمات : BB دو تخته: ۹,۶۹۰,۰۰۰ یک تخته: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۸,۴۰۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۵,۶۰۰,۰۰۰ هتل: Sevastopol…