پاتایا

تور پاتایا

تور پاتایا ۷ شب و ۸ روز هتل: Garden Cliff تعداد ستاره: ۵ خدمات : BB دو تخته: ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ یک تخته: ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ هتل: A One Royal تعداد ستاره: ۴ خدمات : BB دو تخته: ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ یک تخته: ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ هتل: Golden…