بالی

تور بالی

تور بالی۷ شب و ۸ روز هتل: Ayodya Resor تعداد ستاره: ۵ خدمات : BB دو تخته: ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ یک تخته: ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۸,۴۸۰,۰۰۰ هتل: Ayodya Resor تعداد ستاره: ۵ خدمات : BB دو تخته: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ یک تخته: ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ کودک با تخت: ۱۱,۵۰,۰۰۰ کودک بدون تخت: ۸,۱۰۰,۰۰۰ هتل: White Rose…